Rli neemt evaluatie Omgevingswet op zich

De Rli heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) besloten op te treden als onafhankelijke evaluatiecommissie voor de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. 

Naast de evaluatie van de wet, gaat de Rli adviseren over de opzet en inrichting van het monitoringsprogramma en reflecteren op de jaarlijks monitoringsrapportage. De raad zal begin volgend jaar een ‘Raadscommissie Evaluatie Omgevingswet’ samenstellen, en afspraken maken over de voorwaarden zodat het reguliere werk van de raad niet in het gedrang komt.

Lees de Kamerbrief van minister Ollongren (BZK) over de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. d.d. 1 november 2021 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris van de Rli, Ron Hillebrand, 06 2180 0302 info@rli.nl