Rli start advies over kernenergie

Kernenergie staat volop in de belangstelling als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. Echter, een goed gesprek voeren over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De Rli is gestart met een advies over kernenergie.

foto van de kerncentrale Borssele en windmolens voor duurzame energie aan de Westerschelde in Zeeland

Centraal in het advies staat de vraag: Welke elementen spelen mee in de meningsvorming over de rol van kernenergie in een klimaatneutraal energiesysteem, hoe kunnen deze elementen worden gewogen en wat betekent dat voor de besluitvorming van de overheid over kernenergie?

De raad wil met zijn advies politiek en samenleving helpen een zorgvuldige afweging te maken over nut en noodzaak van kernenergie. Het advies legt bloot welke elementen een rol spelen in de besluitvorming en wat daarover bekend, nog onbekend of betwist is. Waar mogelijk zal de raad daarbij ook zelf tot inhoudelijke oordelen en richtinggevende aanbevelingen komen. De uiteindelijk te maken hoofdkeuze heeft naar zich laat aanzien sterke normatieve elementen en is daarmee bij uitstek een verantwoordelijkheid van regering en parlement.

De Rli verwacht het advies in het voorjaar 2022 uit te brengen.

Lees hier meer over het advies ‘Kernenergie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl / 06 2117 8802