Samenstelling raadscommissie Rli-advies kernenergie bekend

De Rli is onlangs gestart met een advies over kernenergie. De raadscommissie die het advies voorbereidt is bekend en bestaat uit twee leden van de Rli: Emmy Meijers (voorzitter) en Erik Verhoef en drie externe leden:

  • Behnam Taebi, hoogleraar Energie- en Klimaatethiek alsmede Wetenschappelijk Directeur van het Safety & Security Institute, TU Delft
  • Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek, TU Delft
  • André Faaij, wetenschappelijk directeur TNO-energietransitie alsmede hoogleraar Energiesysteemanalyse Universiteit Utrecht & Rijksuniversiteit Groningen
foto van de kerncentrale Borssele en windmolens voor duurzame energie aan de Westerschelde in Zeeland

Zij buigen zich over de volgende vragen: Welke elementen spelen mee in de meningsvorming over de rol van kernenergie in een klimaatneutraal energiesysteem? Hoe kunnen deze worden gewogen en wat betekent dat voor de besluitvorming van de overheid over kernenergie? De Rli verwacht het advies in het voorjaar 2022 uit te brengen.

Lees hier meer over het advies ‘Kernenergie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl / 06 2117 8802.