Startbijeenkomst advies ‘Kernenergie’ - 28 september 2021

Op 28 september 2021 organiseert de Rli een startbijeenkomst over kernenergie. Met deze bijeenkomst introduceren wij ons adviestraject Kernenergie. De startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin wij met uiteenlopende partijen zullen spreken en het brede publiek bevragen. Deelnemers aan de startbijeenkomst worden door de Rli persoonlijk benaderd.

Illustratie van een gesprek waarbij het aanhalingsteken, gebruikt bij een quote, centraal staat

Tijdens de startbijeenkomst zullen wij met een brede selectie van circa zestig deskundigen en belanghebbenden van gedachten wisselen. Deelnemers worden gevraagd te reageren op de insteek van het adviestraject en om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke waarden die een rol spelen bij meningsvorming over kernenergie.

Het doel van de startbijeenkomst is om vanuit een zo breed mogelijk palet perspectieven en overwegingen te reflecteren op de aanpak die de raad heeft gekozen. De uitkomsten van de startbijeenkomst bepalen mede de verdere inrichting van het adviestraject.

Na de startbijeenkomst organiseren wij een publieke consultatie en een aantal expertbijeenkomsten om verschillende thema’s verder uit te diepen. De inhoudelijke invulling van deze bijeenkomsten volgt later en zal bekendgemaakt worden via deze website en andere kanalen.

Lees meer over de startbijeenkomst kernenergie en expertbijeenkomsten

Lees hier meer over het advies Kernenergie

Voor meer informatie over het advies en/of de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl tel. 06 2117 8802.