Startnotitie ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’ nu online

De startnotitie van het Rli-advies ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’ staat nu online. Hoe komen we van een gepolariseerd debat tot een open gedachtenwisseling? Stellingen ‘vóór’ of ‘tegen’ kernenergie worden snel betrokken en er lijkt weinig sprake van dialoog. Met dit advies willen we politiek en samenleving helpen een zorgvuldige afweging te maken over nut en noodzaak van kernenergie.

foto van de kerncentrale Borssele en windmolens voor duurzame energie aan de Westerschelde in Zeeland

Om twee redenen hebben we besloten om de startnotitie voor dit advies online te zetten. Normaal gesproken is dit een intern werkdocument. Ten eerste merken we dat de startnotitie via allerlei netwerken gedeeld en verspreid wordt. Ten tweede voorziet het adviestraject in een brede consultatie van zowel deskundigen en stakeholders als het brede publiek. Dan helpt het om de startnotitie naar buiten te brengen. De raad verwacht het advies in het voorjaar van 2022 uit te brengen.

Lees de startnotitie ‘Kernenergie: van polarisatie naar gesprek’

Lees hier meer over het advies ‘Kernenergie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl / 06 2117 8802.