Uitnodiging online bijeenkomst advies over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 van 15.00-17.00 uur biedt de Rli tijdens een online bijeenkomst zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ aan minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat aan. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Sandor Gaastra directeur-generaal Klimaat en Energie neemt het advies namens de minister in ontvangst. Aansluitend op de overhandiging zal hij een reactie op het advies geven.

trein op het perron met symbolen H en O op de zijkant geschlderd

Programma

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een inhoudelijke toelichting op het advies, hoort u de reacties van een drietal panelleden en bent u in de gelegenheid deel te nemen aan de discussie door online vragen te stellen. De panelleden zijn:
•    Catrinus Jepma (hoogleraar Energie en Duurzaamheid, faculteit economie en bedrijfskunde, RUG)
•    Noé van Hulst (Chair inter-governmental International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, International Energy Agency)
•    Anton van Beek (President DOW Benelux)

Discussieer en denk mee over de rol van waterstof in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening en meld je aan!

Lees meer over de bijeenkomst, het programma en de wijze van aanmelding 

Lees meer over het advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst op 25 januari 2021 kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.