Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker zijn. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. De inspiratiebundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ is op 23 mei 2022 gepubliceerd. Minister Hanke Bruins Slot (BZK) nam namens het kabinet de bundel in ontvangst.

Tekening van jongeren die naar elkaar reiken en verbinding zoeken, hun hoofd is een wereldbol, in een omgeving waar innovatie en natuur een belangrijke rol spelen

Dromen over Holland – bijdrage Rli

De Rli heeft Amara van der Elst, woordkunstenares en ook bekend van haar spoken word op 4 mei 2021 op de Dam, gevraagd om zich een beeld te vormen van de toekomst van ons land. Zij verwoordde haar ‘dromen over Holland’ voor de 21e eeuw in een spoken word, genaamd Drie kleine vogels. De Rli reflecteert op haar toekomstbeeld in het essay ‘Dromen over Holland’. De uitdagingen in ons werkveld zijn groot: klimaatverandering en verlies aan natuur; uitdagingen van wereldformaat. Ook wordt het steeds drukker in Nederland, en de verstedelijking en het beslag op de ruimte nemen toe. Tegelijkertijd zijn er jongeren die worstelen met onzekerheden over hun persoonlijke toekomst: wonen, werk, inkomen. Voor het eerst in de recente geschiedenis lijkt het dat de huidige generatie jongeren het minder goed zal hebben dan hun ouders.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.

Lees het persbericht ‘Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren’

Lees meer over de inspiratiebundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

Bekijk de video over de aanbieding van de bundel aan minister van BZK

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl 06 4615 2496.