Adviezen in beeld – online magazine

De nieuwgekozen gemeenteraadsleden voor de periode 2022 – 2026 zijn geïnstalleerd en gestart met hun werk. De komende vier jaar gaan zij aan de slag met het vormgeven van hun gemeente.  Om hen te ondersteunen met de vragen over de leefomgeving zoals de woningbouwopgave, duurzaamheidsbeleid en de inrichting van de ruimte, heeft de Rli een online magazine gemaakt waarin tien adviezen in beeld zijn samengevat. De beelden schetsen op hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen.

titel Adviezen in beeld met een compilatie van foto's uit de genoemde adviezen

Veel van Rli-adviezen zijn – behalve voor regering en parlement – ook interessant voor de gemeente. Want als het over de leefomgeving van mensen gaat, is het juist vaak de gemeente die beleid maakt en besluiten neemt.

Met het magazine ‘Adviezen in beeld’ hoopt de raad de gemeenteraadsleden te inspireren met hun werk in de komende gemeenteraadsperiode. Op 2 mei 2022 heeft de raad alle gemeenten het online magazine toegestuurd.

Lees het online magazine ‘Adviezen in beeld’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.