André van der Zande benoemd als eerste Ambassadeur Natuurinclusief

André van der Zande, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is vanaf 15 oktober 2022 ambassadeur Natuurinclusief. Hij gaat een leidende rol spelen in de omslag naar een natuurinclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen rekening houdt met natuur: hoe kan natuur mij helpen en hoe kan ik de natuur versterken? Hij wordt voorzitter van het nog op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief. In dit overleg treffen leiders uit verschillende maatschappelijke sectoren elkaar om de transitie te versnellen en verbreden.

André van der Zande, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

André van der Zande gaat met leiders uit sectoren zoals de bouw, energie, landbouw, onderwijs en water aan de slag om de in juni vastgestelde Agenda Natuurinclusief 1.0 uit te voeren. De gezamenlijke inspanning van de sectoren brengt de natuurinclusieve samenleving dichterbij. Een natuurinclusieve stad kan bijvoorbeeld meer groen bevatten om hittestress te voorkomen en water bergen om overlast te voorkomen en het grondwater op peil te houden. Ook staan er meer duurzame woningen in wijken van natuurlijke materialen, die goede condities bieden voor het leven van planten en dieren. Tot slot is er groene ruimte voor ontspanning en een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de stad.

Als commissievoorzitter was hij betrokken bij het Rli-advies Natuurinclusief Nederland (2022)

Meer informatie treft u aan op de website van Agenda Natuurinclusief Daar staat ook een persoonlijk interview André van der Zande.