Inspiratiebundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Veertien adviesraden voor regering en parlement maken zich zorgen over én willen zorgen voor de toekomst van jongeren (0-27 jaar). Zijn huidige en toekomstige jonge generaties nog wel verzekerd van een (mooie) toekomst? Er zijn zorgen, maar er is ook enthousiasme en inspiratie om met jongeren en hun toekomst aan de slag te gaan. Daarover hebben de adviesraden een inspiratiebundel gemaakt. De artikelen in de bundel zijn in samenspraak met jongeren van verschillende achtergronden tot stand gekomen.

Tekening van jongeren die naar elkaar reiken en verbinding zoeken, hun hoofd is een wereldbol, in een omgeving waar innovatie en natuur een belangrijke rol spelen

Dromen over Holland - bijdrage Rli

De Rli heeft Amara van der Elst, woordkunstenares en ook bekend van haar spoken word op 4 mei 2021 op de Dam, gevraagd om zich een beeld te vormen van de toekomst van ons land. Zij verwoordt haar ‘dromen over Holland’ voor de 21e eeuw in een spoken word, genaamd Drie kleine vogels. De Rli reflecteert in het essay ‘Dromen over Holland’ op haar toekomstbeeld.

Op 23 mei publiceren en presenteren de adviesraden de bundel.

Lees meer over de bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl 06 4615 2496.