Rli brengt advies ‘Natuurinclusief Nederland' uit

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof roept de raad het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Ook buiten de beschermde natuurgebieden, in het landelijk en stedelijk gebied, moet werk worden gemaakt van natuur- en biodiversiteitsherstel. De overheid moet inzetten op natuur overal en voor iedereen.

 

kaft van het advies met titel en datum en logo Rli en foto van een groepje mensen in het park op een bankje onder een boom die volop in bloesennm staat

Nederland gaat de komende jaren op de schop vanwege de vele grote opgaven, zoals de woningbouw, de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het stikstofvraagstuk en de verduurzaming van de landbouw. Deze grote verbouwing van Nederland biedt uitgelezen kansen om de natuur binnen en buiten beschermde gebieden te herstellen. Veel bedrijven, organisaties en gemeenten zijn ook bereid om stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve manier van werken. Maar het lukt alleen met een overheid die daarbij helpt en daar zelf ook vol op inzet. De Rli adviseert om in een gebiedsgerichte aanpak in alle regio’s natuurherstel te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, en om hierover afspraken te maken in diverse sectoren. Hiervoor moeten onder andere het klimaat- en het stikstoffonds worden benut.

Vlnr: Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, ontvangt het advies uit hande van Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), André van der Zande (Rli-raadslid) en Yvette Oostendorp (projectleider Rli). Foto: Marco de Swart

Lees het persbericht ‘Natuur overal en voor iedereen’

Lees meer over het advies Natuurinclusief Nederland’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, tel 06 2702 0642.