Rli brengt advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’ uit

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin. Besluiten hierover moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komen de klimaatdoelen voor 2050 in gevaar. In zijn advies ‘Splijtstof?’ dat de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, op 7 september 2022 in ontvangst nam, benoemt de Rli wat in de besluitvorming over kernenergie aan de orde moet komen. Ook geeft de raad aan hoe het maatschappelijk debat hierover het best kan worden gevoerd.

kaft van het advies met titel, datum en logo Rli

De raad adviseert om burgers nadrukkelijk te betrekken bij het debat en besluitvorming over kernenergie, verdergaand dan in de wettelijk verplichte inspraakprocedures. Ook vraagt een besluit over kernenergie een integrale afweging over het energiesysteem als geheel vanuit de vijf belangrijke waarden die hierbij in het geding zijn: energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff (r) overhandigt het advies 'Splijtstof?' aan minister Jetten (l) voor Klimaat en Energie. 7 september 2022  Foto: Fred Ernst

Lees hier het volledige persbericht ‘Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales’

Lees hier meer over het advies ‘Splijtstof?’

Bekijk de livestream van de aanbiedingsbijeenkomst met een toelichting op het advies, de overhandiging aan minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en de reacties op het advies

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl tel: +31 (0)6 21178802.