Rli start advies over Kaderrichtlijn Water

In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voldoen aan deze eisen is een grote opgave voor alle betrokkenen in de landbouw, de industrie, water- en terreinbeheerders, en bestuurlijke partijen. Die opgave moet bovendien worden uitgevoerd in samenhang met andere opgaven zoals die voor klimaat en biodiversiteitsherstel, die in samenhangende gebiedsprocessen worden opgepakt. De Rli is gestart met een advies over de Kaderrichtlijn Water.

Spelende kinderen in en op het water met nieuwbouw op achtergrond

Centraal in het advies staat de vraag: Wat is ervoor nodig om het huidig voorgestelde KRW-proces optimaal te laten verlopen? Wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel goede en gezonde systemen van oppervlakte- en grondwater en voldoende beschikbaarheid van schoon water. Het kabinet heeft o.a. in het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en in een aantal beleidsbrieven, nadrukkelijk de ambitie uitgesproken om de maatregelen die nodig zijn om de KRW-doelen te halen te implementeren voor 2027, en daar zo nodig nationaal regie op te voeren. De urgentie is groot.

Lees meer over het advies ‘Kaderrichtlijn Water’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider: nicole.van.buren@rli.nl of 06-10172005.