Rli start advies over verduurzaming bedrijventerreinen

Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli is gestart over verduurzaming van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kregen lange tijd relatief weinig aandacht; in het klimaatakkoord worden ze bijvoorbeeld niet genoemd. Terwijl ze een belangrijke economische functie vervullen en veel impact op de leefomgeving hebben.

foto van een bedrijventerrein met bomen en grasveldjes waar mensen buiten wandelen en elkaar ontmoeten

De Rli vindt dat de verduurzaming van bedrijventerreinen een impuls nodig heeft. Vermindering en vergroening van het energiegebruik en mobiliteit blijft achter, net als het bevorderen van circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel. Daarnaast zijn er vragen over de efficiëntie van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen en over de bereikbaarheid ervan. Nederland streeft naar een CO2-neutrale, grondstofarme, natuurinclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving. Als werkplaats van de economie, spelen bedrijventerreinen hierin een cruciale rol.

De raad verwacht het advies na de zomer van 2023 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de projectleider Evert Nieuwenhuis, evert.nieuwenhuis@rli.nl 06 21 92 65 01