Save the date – online bijeenkomst over advies ‘Boeren met toekomst’

De Rli organiseert op woensdagmiddag 9 maart 2022, van 16.00 uur tot 17.30 uur, een online bijeenkomst over zijn advies ‘Boeren met toekomst’.

tekening van toekomstbeeld: innovatie, bodem, hoogwaardige eiwitten en keuzevrijheid

Hoe kan het landbouwbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer boeren helpen om binnen duurzaamheidsgrenzen hun toekomst vorm te geven? Hoe zien de, in het regeerakkoord genoemde, niet-vrijblijvende samenwerking in de keten en de gebiedsprocessen eruit? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Tom Jessen in gesprek met onder andere Krijn Poppe (raadslid Rli), boeren, ketenpartijen en bestuurders.

Over het advies

In de landbouw vinden grote veranderingen plaats. Voor sommige boeren zelfs zozeer dat zij hun bedrijf (moeten) beëindigen. Maar voor heel veel bedrijven zal er ook in de toekomst plaats zijn. Wat is het toekomstperspectief voor deze bedrijven binnen duurzaamheidsgrenzen?

Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de eisen die aan hun bedrijf worden gesteld, vrijheid om te bepalen hoe zij aan die eisen kunnen voldoen en een goed hanteerbaar systeem voor controle en handhaving. Daarvoor is nieuw overheidsbeleid nodig. Het advies doet daar aanbevelingen voor.

Doet u mee?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doe mee en noteer woensdagmiddag 9 maart 2022 alvast in uw agenda. We hopen dat u erbij bent!

Binnenkort volgt nadere informatie over het interactieve programma onder leiding van Tom Jessen. Dan kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor (Anneke.Verschoor@rli.nl) of Nicole van Buren (Nicole.van.Buren@rli.nl).

Twitter mee met #boerenmettoekomst