Uitnodiging online bijeenkomst ‘Boeren met toekomst’

De Rli organiseert op woensdagmiddag 9 maart 2022, van 16:00 tot 17:30 uur, een online bijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Boeren met toekomst’.

tekening van toekomstbeeld: innovatie, bodem, hoogwaardige eiwitten en keuzevrijheid

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst.

Programma

Hoe kan het landbouwbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer boeren helpen om binnen duurzaamheidsgrenzen hun toekomst vorm te geven? Hoe zien de, in het regeerakkoord genoemde, niet-vrijblijvende samenwerking in de keten en de gebiedsprocessen eruit? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Tom Jessen in gesprek met een aantal partijen. Als eerste interviewt hij Krijn Poppe (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) over de inhoud van het advies.

Tom Jessen gaat hierna in gesprek met Roy Meijer (melkveehouder en voorzitter NAJK), Dirk de Lugt (boer van gemengd bedrijf, voorzitter Cosun en BO-Akkerbouw), Alex Datema (melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur) en Kees Oomen (extern Rli-commissielid) over de vraag of certificering gaat helpen om boeren hun toekomst duurzaam vorm te geven.

Vervolgens gaat Marc Jansen (directeur CBL), Martine Boon (adjunct-directeur Food en Agri Nederland, Rabobank), Frans Keurentjes (oud voorzitter coöperatie FrieslandCampina) en Pallas Agterberg (Rli-commissie- en raadslid) in op de niet vrijblijvende samenwerking in de keten. Helpt certificering ketenpartijen om dit te bewerkstelligen?

De laatste sessie gaat over gebiedsprocessen. Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde Noord-Brabant), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland) en een medewerker van de Europese Commissie (DG Agri) en Noelle Aarts (extern commissielid) discussiëren over de vraag of het Rli-advies helpt om gebiedsprocessen beter in te richten.

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doet u mee?

Lees meer over de online bijeenkomst, het programma en wijze van aanmelding 

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, Nicole.van.Buren@rli.nl of 06-10172005.