Uitnodiging online bijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Op 1 februari 2022 van 10.00 - 12.00 uur organiseert de Rli een online publieksbijeenkomst naar aanleiding van zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte’.

foto van de kaft met de titel van het advies Geef richting, maak ruimte! Datum van publicatie november 2021

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst.

Programma

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge? Hoe kan hij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker zal vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling reflecteren op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Ruben Maes gaat hierna in gesprek met Hans Kuipers (gedeputeerde Drenthe) en Joks Janssen (lid van de Rli-commissie) over de vraag wat het advies betekent voor provincies en regio, in relatie tot het perspectief van brede welvaart. Vervolgens gaan Jeroen Niemans (Hiemstra & De Vries) en Jeanet van Antwerpen (raads- en tevens commissielid) in op de uitvoering in de praktijk. Met welke onderdelen uit het advies moeten partijen het eerst aan de slag?

De Rli gaat hierover graag met u in gesprek. Doet u mee?

Lees meer over de online bijeenkomst, het programma en wijze van aanmelding

Lees meer over het advies Geef richting, maak ruimte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl of 06-15369330.