Drie adviesraden, Rli, RVS en ROB brengen hun advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit

Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in elke regio van Nederland. Dit adviseren de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ dat op 27 maart 2023 is overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar, in cultureel opzicht en in de aard van de leefomgeving en het landschap. Die verschillen maken Nederland de moeite waard, maar de toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in Nederland is schrikbarend. Om de onwenselijke verschillen tussen regio’s te verkleinen vinden de drie adviesraden dat in het hele land een basis van bereikbare voorzieningen beschikbaar moet zijn. Dit hoeft niet overal in Nederland dezelfde basis te zijn, maar onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod en publieke ontmoetingsruimten moeten wel overal in Nederland bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen. De raden adviseren het kabinet in te zetten op vitale gemeenschappen, te investeren in regionale brede welvaart, en te werken aan een basis van vertrouwen.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam op 27 maart 2023 het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ in ontvangst. Vlnr: Han Polman (voorzitter ROB), Jet Bussemaker (voorzitter RVS), minister Bruins Slot en Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli) Foto: Karel Hulskers

Lees het persbericht ‘Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig’

Bekijk de animatie met een korte uitleg over het advies ‘Elke regio telt!’

Lees meer over het advies ‘Elke regio telt!’

 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel bart.swanenvleugel@rli.nl of 06 52012691.