Rli start advies over de nationale aanpak van funderingsproblematiek

De funderingsproblematiek speelt in grote delen van Nederland. De exacte cijfers ontbreken nog, maar in potentie zouden 500.000 tot meer dan 1 miljoen woningen geraakt kunnen worden door de problematiek. Zowel in steden als in het landelijke gebied. De funderingsproblematiek raakt betrokken Nederlanders hard.
 

Op 9 oktober 2023 heeft de demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de raad verzocht om op korte termijn advies uit te brengen over de Nationale aanpak funderingsproblematiek (onder andere als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering). Dit verzoek is mede gedaan namens de demissionaire ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Fundering van een huis en man met meetlat

Een advies aan het nieuwe kabinet over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is.
 

De raad verwacht het advies in februari 2024 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Nationale aanpak funderingsproblematiek’

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Stok, projectleider a.i., joris.stok@rli.nl of 06 1324 6502.