Rli start advies over klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening

Welk ruimtelijk ordeningsbeleid is nodig om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zowel op de korte als op de langere termijn? Deze vraag staat centraal in het advies dat de Rli is gestart over klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening.

Dorpje aan zee- met zon aan de horizon

Nederland krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering: extremere temperaturen, stijging van de zeespiegel en vaker voorkomende en langer durende perioden met heftige neerslag of juist met grote droogte. Dat heeft gevolgen voor de waterveiligheid en de waterbeschikbaarheid, maar ook voor vitale infrastructuur, de landbouw en de biodiversiteit. Dat vraagt om ruimte voor onder meer dijken en wateropslag. Tegelijkertijd staat Nederland aan de vooravond van een grote verbouwingsopgave waarbij ruimtelijke keuzes worden gemaakt over de bouw van honderdduizenden nieuwe woningen, de productie van duurzame energie, verduurzaming van de landbouw en versterking van natuur en biodiversiteit. De Rli stelt in dit adviestraject de vraag of de gevolgen van versnelde klimaatverandering en de toenemende noodzaak van klimaatadaptatie voldoende worden meegenomen bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren worden gemaakt.

De raad verwacht het advies in het najaar van 2023 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening’

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Luc Boot, luc.boot@rli.nl , 06 1057 7495.