Kabinet en parlement schieten te kort bij het bewaken van de rechtsstaat

Op woensdag 26 juni 2024  publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving’. De raad heeft geanalyseerd in hoeverre juridisering in de leefomgeving problematisch is. Op basis van deze analyse komt de raad met aanbevelingen hoe om te gaan met de problematische kanten van juridisering. Het advies wordt aangeboden aan de demissionaire ministers De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Weerwind voor Rechtsbescherming. 

Luchtfoto Deventer

De laatste jaren komen rechtszaken in de leefomgeving steeds meer in het nieuws, denk aan de klimaatzaak van Urgenda, zaken rond stikstof, bestrijdingsmiddelen of Schiphol. Diverse spraakmakende zaken zetten daarbij de verhouding tussen rechter en politiek onder spanning. 

Uitingen in de media en debatten in de Tweede Kamer over juridisering vergroten die spanning. Denk aan discussies over de rol van de rechter ten opzichte van de rol van het parlement en de rol van de uitvoerende macht (de regering). Of aan de recente discussies in de Kamer over een toetsing aan de Grondwet, zoals ook voorgesteld in Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. 

Lees meer over het advies ‘Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving’

Vanaf 26 juni 2024, 10.00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl 

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Folmer de Haan, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496

Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtag #juridisering #leefomgeving #metrechtbalanceren