Vacature voor adviseur leefomgeving en infrastructuur

Wil je meewerken aan het maken van onafhankelijk strategisch advies aan regering en parlement, over de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving? Dit kan bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Als adviseur ondersteun je de raad door maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht te houden en draag je bij aan nieuwe perspectieven op beleid over onderwerpen als wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, vervoer, energie, natuur en milieu. Solliciteren is mogelijk tot 23 juli 2024.

Afbeelding windmolens

Hoe jij bijdraagt in je rol

Als adviseur werk je aan adviezen uit ons jaarlijkse werkprogramma of aan ongevraagde adviezen. Het werkprogramma wordt vastgesteld door het kabinet en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Onze adviesopdrachten zijn langlopend en op een projectmatige wijze ingericht. Als adviseur werk je in een projectteam dat een raadscommissie ondersteunt bij het voorbereiden van een advies. Samenwerken en zelf initiatief nemen vind je daarom vanzelfsprekend.

Je dagelijkse werk bestaat onder meer uit het schrijven van adviesteksten, het doen van interviews en de verslaglegging daarvan, het inhoudelijk voorbereiden van expertmeetings, het opstellen van discussienotities voor de commissie of het uitvoeren van analyses en literatuurstudies. Je levert bovendien tekstbijdragen aan de uiteindelijke adviezen. Daarnaast draagt je ook bij aan het werk van andere adviesteams. 

Als adviseur bij de Rli kun je jouw brede interesse goed inzetten, want de Rli adviseert aan de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Klimaat en Groene Groei, Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In ons online magazine laten we je graag zien met welke diversiteit aan onderwerpen je aan de slag kan gaan!

Zie hier ons recente advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’. 

Wat verwachten we van jou?

Werk en denkniveau:-

  • master – doctoraal

Kennis en ervaring:

  • je benut contacten op het juiste moment om doelen te bereiken;
  • jij weet jouw politieke en bestuurlijke sensitiviteit in te zetten als kracht voor het ontwikkelen van een advies voor Nederland;
  • Samenwerken optimaliseren is een vaardigheid waar jij graag in diverse samenstellingen actief mee bezig bent, delen van kennis of leren van slimme oplossingen.

Informatie en reageren

Spreekt deze vacature jou aan? Solliciteren is mogelijk tot 23 juli 2024

Meer informatie over de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden