Nieuws

38 nieuwsberichten

Bijeenkomst advies Warm aanbevolen 7 februari 2019 – uitnodiging

nieuws
21 december 2018 - Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen uit het advies ‘Warm .....

Werkprogramma 2019-2020 is bekend

nieuws
21 december 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2019-2020 op 19 december 2018 mede namens de staatssecretaris van IenW en de bewindslieden van BZK, .....

Aanbieding advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

nieuws
13 december 2018 - Op 13 december 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en .....

Aankondiging presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

nieuws
3 december 2018 - De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal vrijwel volledig vervangen worden door CO2-arme warmte. De gasgestookte CV-ketel en het gasfornuis zullen .....

Advies 'Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ Rli uit zorgen over Nationale Omgevingsvisie

nieuws
20 november 2018 - Op 20 november 2018 is het advies ‘Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en .....

Adviesvraag Rli-advies ‘Toerisme en de leefomgeving’ vastgesteld, raadscommissie bekend

nieuws
26 september 2018 - De verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme vóór 2030 zal naar verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving. Op deze ontwikkelingen richt de Rli .....

Adviezen van Adviescommissie Water ondergebracht bij de Rli

nieuws
18 september 2018 - De adviezen van de Adviescommissie Water (AcW) zijn online beschikbaar via de website van de Rli. Op 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. De Rli had het thema water al in zijn .....

Kabinetsreactie op advies ‘Duurzaam en gezond’

nieuws
18 september 2018 - Het kabinet geeft in zijn reactie op het advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aan dat het advies een waardevolle bijdrage levert aan de .....

Podcast interview met Jeroen Kok over advies ‘Van B naar Anders’

nieuws
7 september 2018 - In deze ‘Kloppenburg podcast’ gaat raadslid Jeroen Kok in op de essentie van het advies ‘Van B naar Anders’. Kok legt uit dat investeren in uitbreiding van het .....

Rli start met advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving

nieuws
26 juli 2018 - De Rli is gestart met een advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving. De toerisme- en recreatiesector is gebaat bij een goede leefomgevingskwaliteit. Aantrekkelijke .....