Nieuws

32 nieuwsberichten

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

nieuws
4 november 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet .....

Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

nieuws
3 november 2011 - Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de .....

Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

nieuws
19 oktober 2011 - Het advies 'Remmen los, versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland’, is op 19 oktober 2011 aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en .....

Werkprogramma 2012-2013

nieuws
18 oktober 2011 - Het Werkprogramma 2012-2013 van de raden biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van .....

Een zee van mogelijkheden

nieuws
28 september 2011 - Het advies 'Een zee van mogelijkheden' is op 28 september 2011 aangeboden aan staatssecretaris Atsma (IenM). De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De .....

Aankondiging advies over duurzame energietransitie

nieuws
27 september 2011 - In oktober brengen de raden een advies uit over duurzame energietransitie. Dit advies richt zich op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 2050 .....

Reactie ministerie BZK op advies ’Open deuren dichte deuren’

nieuws
27 september 2011 - In zijn reactie op 'Open deuren, dichte deuren' gaat minister Donner (BZK) in op de analyse van de RLI en de genoemde beleidsaanbevelingen uit het advies over middeninkomens op .....

Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

nieuws
27 september 2011 - Het verslag van het minisymposium (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat .....

Een zee van mogelijkheden

nieuws
26 september 2011 - Op 28 september 2011 bieden de raden het advies ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ aan Joop Atsma, staatssecretaris .....

Tijd voor waterveiligheid

nieuws
16 september 2011 - Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: .....