Nieuws

44 nieuwsberichten

Jan Jaap de Graeff vanaf 1 januari 2016 voorzitter Rli

nieuws
21 december 2015 - Op verzoek van minister Schultz van Haegen (IenM) neemt Jan Jaap de Graeff het voorzitterschap van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op zich gedurende de .....

Debat ‘IenM kennisvragen 2030- Kansen en risico’s voor ambities infrastructuur en milieu’

nieuws
17 december 2015 - De notitie over het debat over langetermijnkennisvragen voor de ambities 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli .....

Jaar van de ruimte – slotbijeenkomst 15 december 2015

nieuws
16 december 2015 - Op 15 december 2015 vond de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. Op deze bijeenkomst werd het Manifest2040 gepresenteerd en overhandigd aan minister Schultz van .....

Presentatie advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

nieuws
3 december 2015 - Op 3 december 2015 heeft de raad zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’ aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Directeur .....

Aanpak advies over landschapsontwikkeling – Uitnodiging voor ontwerpbureaus

nieuws
2 december 2015 - Uitnodiging Challenge voor ontwerpbureaus - Een advies over landschap, met daarbij het verkennen van de toekomst, vraagt om een creatief proces. De raad vraagt daarom inbreng aan .....

Reactie kabinet op advies 'Wonen in verandering’

nieuws
2 december 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. Het kabinet vat in zijn brief van .....

Advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

nieuws
2 december 2015 - Op 17 november vond de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Groene .....

Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

nieuws
25 november 2015 - Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het .....

Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

nieuws
28 oktober 2015 - Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, .....

Uitnodiging overhandiging advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aan Prins Carlos de Bourbon de Parme als input voor de visie Nederland Circulaire Hotspot

nieuws
28 oktober 2015 - Op dinsdagmiddag 17 november vindt de uitreiking van ‘Beste circulaire icoonproject 2015’ plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd .....