Nieuws

42 nieuwsberichten

Save the date- Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

nieuws
17 december 2021 - Op dinsdag 1 februari 2022, van 09:30 uur tot 12:00 uur, organiseert de Rli een online bijeenkomst over zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’.

Onderzoek – Hoe denken Nederlanders over natuur

nieuws
16 december 2021 - Ter voorbereiding van zijn advies ‘Herijking natuurbeleid’ heeft de Rli onderzoek laten doen naar de natuuropvattingen van Nederlanders en naar hun bekendheid met het .....

Rli brengt advies ‘Boeren met toekomst’ uit

nieuws
2 december 2021 - Bij de realisatie van een duurzame landbouw ligt de nadruk op dit moment sterk op het saneren van boerenbedrijven (opkopen, onteigenen) en op het uitvaardigen van steeds .....

Rli neemt evaluatie Omgevingswet op zich

nieuws
30 november 2021 - De Rli heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) besloten op te treden als onafhankelijke evaluatiecommissie voor de Omgevingswet.

Rli biedt op 2 december 2021 het advies ‘Boeren met toekomst’ aan

nieuws
23 november 2021 - De landbouw in Nederland moet verduurzamen. Dit vergt een transitie die forse impact heeft op de bedrijfsvoering van boeren. Het advies zoekt het antwoord op de vraag welk .....

Advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uitgebracht

nieuws
23 november 2021 - Op 23 november 2021 bracht de Rli zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ uit. Het advies is aangeboden aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .....

Invitation online Conference Digital Transformation for a SustainableAnthropocene: Ethical, Green and Inclusive

nieuws
16 november 2021 - The EEAC Annual Conference 2021 (17-19 November) will focus on the digital transformation within a European context, and the issues and opportunities it raises for sustainable .....

Rli brengt op 23 november 2021 zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte!' uit

nieuws
28 oktober 2021 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

Joris van den Boom nieuw junior-raadslid

nieuws
28 oktober 2021 - Joris van den Boom is sinds 1 oktober 2021 het nieuwe junior-raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Wat vindt u van kernenergie? De Rli hoort graag uw mening

nieuws
14 oktober 2021 - Als onderdeel van het adviestraject kernenergie organiseert de Rli een brede open consultatie waarbij iedereen die dat wil zijn of haar mening kan geven.