Nieuws

505 nieuwsberichten

Kabinetsreactie op advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

nieuws
29 maart 2023 - Op 20 maart 2023 stuurde minister Sigrid Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in .....

Drie adviesraden, Rli, RVS en ROB brengen hun advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit

nieuws
27 maart 2023 - Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

Bijeenkomst over advies 'Elke regio telt!'- uitnodiging

nieuws
9 maart 2023 - Op 27 maart 2023 brengen de drie adviesraden Rli, ROB en de RVS hun gezamenlijke advies uit 'Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s'.

Save the date- Bijeenkomst aanbieding advies over het aanpakken van onwenselijke verschillen tussen regio’s

nieuws
2 maart 2023 - Op 27 maart 2023 brengen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hun .....

Rli start advies over uitvoeringskracht in de leefomgeving

nieuws
28 februari 2023 - Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en .....

Podcast: Financiering in transitie – ‘over pensioenfondsen gesproken’

nieuws
7 februari 2023 - Hoe kan de pensioensector bijdragen aan de overgang naar een duurzame economie? Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de eerste aflevering gaat in op de rol van de .....

Het werkprogramma 2023-2024 nu online

nieuws
2 februari 2023 - Minister Harbers van IenW heeft het werkprogramma 2023-2024, mede namens de ministers van EZK en LNV, de minister voor VRO en de staatssecretaris van IenW, aangeboden aan de .....

Financiering in transitie- uitnodiging meet-up en inspirerende podcast ‘Over banken gesproken’

nieuws
31 januari 2023 - Hoe kan de financiële sector een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame economie, en hoe zorgt de overheid ervoor dat dit ook gebeurt? Praat mee met de Rli op 14 .....

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in onder voorzitterschap van Hetty Klavers. De leden Niemans en Tolsma treden tevens toe tot de Rli

nieuws
23 december 2022 - De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld.

Rli brengt zijn advies ‘Financiering in transitie’ uit

nieuws
22 december 2022 - In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de .....