Nieuws

31 nieuwsberichten

Jonge politici presenteren nieuwe ideeën woningmarkt

nieuws
5 september 2012 - Tijdens de officiële start van de Rli op 6 september 2012 hebben jonge politici hun publicatie ‘Een nieuwe weg’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij .....

Conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
5 september 2012 - De organisatie van de conferentie over duurzame mobiliteit 'Keep moving, towards sustainable mobility'neemt definitieve vormen aan. De laatste stappen worden gezet.

Essays over toekomst van de stad

nieuws
5 september 2012 - Deskundigen hebben essays geschreven over de toekomst van de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ .....

Advies Natuur en landschap

nieuws
5 september 2012 - Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op .....

Advies Toekomst landbouw

nieuws
5 september 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en .....

Advies Logistieke kracht van Nederland

nieuws
5 september 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert .....

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

nieuws
18 juli 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage .....

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
13 juli 2012 - De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. 

Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

nieuws
21 juni 2012 - Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de .....

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

nieuws
11 juni 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ plaats in Rotterdam aan boord van ss Rotterdam, het voormalige schip van de Holland-Amerika .....