Nieuws

47 nieuwsberichten

Werkprogramma 2015-2016 naar Tweede Kamer

nieuws
17 september 2014 - Het Werkprogramma 2015-2016 is op 16 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit werkprogramma geeft de raad een omschrijving van de nieuwe adviezen die worden opgepakt.

Doe mee met de online discussie Verkenning technologische innovaties

nieuws
10 september 2014 - De Rli is gestart met een online discussie voor de Verkenning technologische innovaties. In vier panels debatteren door ons uitgenodigden experts vanuit diverse disciplines over .....

Denk mee met de Rli over de mogelijkheden en betekenis van nieuwe technologieën voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving

nieuws
1 september 2014 - Denk mee over de Verkenning Technologische Innovaties. Om zicht krijgen te krijgen op de mogelijkheden die technologieën ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor .....

Advies ‘Een zee van mogelijkheden’ uitgangspunt bij de Noordzee 2050 gebiedsagenda

nieuws
1 september 2014 - Elementen uit het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ vormen het uitgangspunt voor de ‘Noordzee 2050 gebiedsagenda: denk vanuit de zee; doe dat met alle belanghebbende .....

Verslag discussie ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

nieuws
1 september 2014 - Het verslag van de discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ staat on line. Op 24 juni 2014 organiseerde de raad deze discussie .....

Advies ‘De toekomst van de stad’ onderwerp van alumni-lezing Universiteit Utrecht

nieuws
1 september 2014 - Het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' is onderwerp van de gelijknamige alumni-lezing van de Universiteit Utrecht, op 17 november as. in .....

Kabinetsreactie briefadvies Risico’s gewaardeerd

nieuws
30 augustus 2014 - De kabinetsreactie op het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ is opgenomen in de Kamerbrief met het rapport ‘Bewust omgaan met .....

Publicatie advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

nieuws
26 juni 2014 - Op 26 juni 2014 heeft de raad zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ aangeboden aan minister Schultz en staatssecretaris Mansveld .....

Reactie staatssecretaris Mansveld (IenM) op het advies ‘Milieuschade verhalen’ in voortgangsbrief Externe Veiligheid

nieuws
26 juni 2014 - Staatssecretaris Mansveld (IenM) geeft haar reactie op het advies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' in de .....

Advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’

nieuws
26 juni 2014 - 'Kaders naar een circulaire toekomst' is de nieuwe titel van het adviestraject 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. De raadscommissie die het advies voorbereidt, is inmiddels twee .....