Nieuws

37 nieuwsberichten

De Rli is verhuisd

nieuws
10 oktober 2016 - De Rli is per 10-10-2016 verhuisd naar Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag.

Werkprogramma 2017-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer

nieuws
22 september 2016 - Het Werkprogramma 2017-2018 van de Rli is op 20 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma bevat alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille .....

Kabinetsreactie op Rli-advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering'

nieuws
22 september 2016 - Woensdag 14 september hebben staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: .....

Engelstalige versie van Rli-advies “Mainports Voorbij” via de website beschikbaar

nieuws
22 september 2016 - Op 22 september is de Engelstalige versie van het Rli-advies “Beyond Mainports” via de website van de Rli beschikbaar gekomen.

Erratum advies ‘Mainports Voorbij’

nieuws
9 september 2016 - De raad heeft besloten enkele zinnen uit de publicatie ‘Mainports voorbij’ (1 juli 2016) te verwijderen.

Verwacht: Publicatie van advies landschap op 8 november 2016

nieuws
9 september 2016 - Op 8 november publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies over de toekomst van het landschap.

Bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ toekomstbeeld voor de verpleeghuiszorg- 29 augustus 2016

nieuws
9 september 2016 - In de bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ van het programma ‘Waardigheid en trots’ schetsen een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief op de verpleeghuiszorg. .....

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in nieuwe samenstelling bijeen, bekijk filmpjes raadsleden

nieuws
9 september 2016 - Op 1 en 2 september kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling bijeen.

Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel van start- Maak kennis met de raadsleden

nieuws
1 augustus 2016 - De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad .....

Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
21 juli 2016 - Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ .....