Nieuws

36 nieuwsberichten

Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

nieuws
15 oktober 2019 - Opinie-artikel in Boerderij  - 12 oktober 2019 Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, .....

Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte

nieuws
15 oktober 2019 - Interview met Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff over solidariteit

Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

nieuws
6 september 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op .....

Rli-werkconferentie Regio 2050: werken aan een duurzame toekomst: nog 10 plaatsen beschikbaar

nieuws
26 augustus 2019 - Op 11 september 2019 organiseert de Rli een werkconferentie naar aanleiding van zijn verkenning ‘De som der delen: samenvallende opgaven in de regio’. In de werkconferentie .....

Rli brengt op 6 september 2019 zijn advies ‘Waardevol toerisme’ uit

nieuws
22 augustus 2019 - Op vrijdag 6 september 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Het advies, .....

Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

nieuws
5 augustus 2019 - Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met .....

Rli start met advies ‘Vitale bodem’

nieuws
18 juli 2019 - De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze .....

Reactie van minister BZK op het onderzoeksrapport ‘Kopen om te verhuren’

nieuws
16 juli 2019 - Op 19 juni 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar reactie op het rapport ‘Kopen om te verhuren’ en de begeleidende brief van de Rli naar de .....

Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

nieuws
29 mei 2019 - Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport .....

Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

nieuws
22 mei 2019 - Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van .....