Nieuws

316 nieuwsberichten

Engelstalige versie van Rli-advies “Mainports Voorbij” via de website beschikbaar

22 september 2016 - Op 22 september is de Engelstalige versie van het Rli-advies “Beyond Mainports” via de website van de Rli beschikbaar gekomen. Klik hier voor een directe link naar de Engelstalige adviestekst. Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen me ...

Erratum advies ‘Mainports Voorbij’

9 september 2016 - De raad heeft besloten enkele zinnen uit de publicatie ‘Mainports voorbij’ (1 juli 2016) te verwijderen. Het betreft zinnen die gaan over de daling van de relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven sinds 2000. In het door de Rli genoemde percen ...

Verwacht: Publicatie van advies landschap op 8 november 2016

9 september 2016 - Op 8 november publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies over de toekomst van het landschap. Centraal staat de vraag: Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse lands ...

Bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ toekomstbeeld voor de verpleeghuiszorg- 29 augustus 2016

9 september 2016 - In de bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ van het programma ‘Waardigheid en trots’ schetsen een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief op de verpleeghuiszorg. De bundel bevat bijdragen van ca. 20 aansprekende personen en partijen die elk vanuit ...

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in nieuwe samenstelling bijeen, bekijk filmpjes raadsleden

9 september 2016 - Op 1 en 2 september kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van onderlinge kennismaking en om gezamenlijk de ambitie van de raad te formuleren, nieuwe ...

Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel van start- Maak kennis met de raadsleden

1 augustus 2016 - De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn ben ...

Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

21 Juli 2016 - Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ uit. Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt ...

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

18 Juli 2016 - De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raa ...

Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments

14 Juli 2016 - Op 8 juli is het artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’ in het wetenschappelijk tijdschrift Sustainability gepubliceerd. Naar aanleiding van de Rli-adviezen ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to las ...

Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

1 Juli 2016 - Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies voor het voeren van integraal beleid voor de economische kerngebieden van Nederlan ...

Pagina's