Nieuws

517 nieuwsberichten

Jaarverslag 2020

nieuws
6 april 2021 - Het jaarverslag 2020 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Advisory councils sent a joint letter to EU co-legislators to share views on added value of European Climate Change Council

nieuws
26 maart 2021 - In the context of the ongoing negotiations on the EU climate law 12 advisory councils, members of the EEAC Network, sent a letter to EU policy-makers

Invitation for webinar on better policies for food systems

nieuws
26 maart 2021 - On 13 April 2021 the OECD and EEAC Network organize a joint webinar on the findings from the OECD’s recently released Making Better Policies for Food Systems report and their .....

Kabinetsreactie op advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden

nieuws
26 maart 2021 - De minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde de kabinetsreactie op het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als .....

Kabinetsreactie op advies Groen uit de crisis

nieuws
26 maart 2021 - De minister van IenW stuurde mede namens de de ministers van EZK, LNV, BZK, en de staatssecretaris van IenW, de kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’ naar de .....

Kabinetsreactie op advies Toegang tot de stad

nieuws
1 maart 2021 - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op .....

Advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
10 februari 2021 - Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Advies Digitaal duurzaam

nieuws
9 februari 2021 - Op 9 februari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Digitaal duurzaam' uit. Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend en dit heeft grote .....

Rli brengt op 9 februari advies uit over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving

nieuws
2 februari 2021 - Digitalisering verandert onze samenleving ingrijpend, met grote gevolgen voor de duurzaamheid.

Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

nieuws
2 februari 2021 - De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd.