Nieuws

286 nieuwsberichten

Energieadvies 2050 – verwacht eind september 2015

10 september 2015 - Eind september verwacht de raad zijn advies 'Rijk zonder CO2' uit te brengen. De centrale vraag van het ministerie van Economische Zaken voor het advies is: ‘Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?’. In het advies word ...

Adviezen Energieraad nu beschikbaar via Rli-website

9 september 2015 - De adviezen van de Energieraad (AER) zijn vanaf 1 september 2015 ondergebracht in de bibliotheek op de Rli-website. De Energieraad is op 16 april 2014 opgeheven en de website van deze raad zal spoedig uit de lucht verdwijnen. Via de Rli-website blijven de ...

Advies over Circulaire economie – nu als interactieve digitale pdf op de website

9 september 2015 - Het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ is nu als interactieve digitale pdf beschikbaar op de Rli-website. Op 18 juni heeft de raad het advies aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastru ...

Uitnodiging presentatie ‘Verkenning Technologische innovaties in de leefomgeving’- Netwerk Toekomstverkenningen

21 Juli 2015 - Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving: Op vrijdag 18 september presenteren Agnes van Ardenne (voorzitter van de commissie) en Lianne Doeswijk (projectleider), de resultaten van de ‘Verkenning Technologische innovaties in de leefomgeving’ ...

Publicatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’

25 juni 2015 - Op 25 juni 2015 heeft de raad zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De raad concludeert dat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, maar v ...

Aanbieding advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’

18 juni 2015 - Op 18 juni 2015 heeft de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. In het advies stelt de raad dat Nederland kan profitere ...

Uitnodiging presentatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015 in Den Haag

17 juni 2015 - De raad nodigt u uit voor de presentatie van zijn advies ‘Wonen in verandering’ op 25 juni 2015 in Den Haag. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt het advies in ontvangst. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende sprekers in op het onderwerp woonbeh ...

Publicatie advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ op 18 juni 2015

4 juni 2015 - Op 18 juni 2015 publiceert de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’. Minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zullen het advies in ontvangst nemen.  Het advies gaat in op wat ...

Impressie consultatiebijeenkomst ‘Energieadvies 2050’ op 19 mei 2015

28 mei 2015 - Op 19 mei vond de open consultatiemiddag plaats ten behoeve van het Energieadvies 2050: kansrijke routes naar een volledige energievoorziening. De zaal was vol, energieprofessionals uit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en kennisinstituten zorgden voor een l ...

Aanbieding advies ‘Wonen in verandering, over flexiblisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015

28 mei 2015 - De raad brengt op 25 juni 2015 zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ uit. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, zal het advies in ontvangst nemen. De inschattingen van de toekomstige woningbehoeft ...

Pagina's