Nieuws

518 nieuwsberichten

Kabinetsreactie op advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

nieuws
3 april 2023 - Op 24 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ naar de Tweede .....

Jaarverslag 2022 nu online

nieuws
30 maart 2023 - Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking

Rli start advies 'Van wegwerpmaatschappij naar duurzame en circulaire productie en consumptie'

nieuws
29 maart 2023 - Hoe kan Nederland, met gebruikmaking van Europese regelgeving, een omslag bewerkstelligen van wegwerpmaatschappij naar de productie en het gebruik van duurzame en circulaire .....

Kabinetsreactie op advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

nieuws
29 maart 2023 - Op 20 maart 2023 stuurde minister Sigrid Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in .....

Drie adviesraden, Rli, RVS en ROB brengen hun advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit

nieuws
27 maart 2023 - Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

Bijeenkomst over advies 'Elke regio telt!'- uitnodiging

nieuws
9 maart 2023 - Op 27 maart 2023 brengen de drie adviesraden Rli, ROB en de RVS hun gezamenlijke advies uit 'Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s'.

Save the date- Bijeenkomst aanbieding advies over het aanpakken van onwenselijke verschillen tussen regio’s

nieuws
2 maart 2023 - Op 27 maart 2023 brengen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hun .....

Rli start advies over uitvoeringskracht in de leefomgeving

nieuws
28 februari 2023 - Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en .....

Podcast: Financiering in transitie – ‘over pensioenfondsen gesproken’

nieuws
7 februari 2023 - Hoe kan de pensioensector bijdragen aan de overgang naar een duurzame economie? Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de eerste aflevering gaat in op de rol van de .....

Het werkprogramma 2023-2024 nu online

nieuws
2 februari 2023 - Minister Harbers van IenW heeft het werkprogramma 2023-2024, mede namens de ministers van EZK en LNV, de minister voor VRO en de staatssecretaris van IenW, aangeboden aan de .....