Nieuws

323 nieuwsberichten

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op 7 februari 2019 in Den Haag. De Rli organiseerde deze bijeenkomst naar aanle ...

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De raad richt zich in deze verkennin ...

De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

15 februari 2019 - Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid zal de raad adviseren over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De raad richt zich op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning v ...

Bijeenkomst over advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ 7 februari 2019

15 februari 2019 - Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst om de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de rout ...

De Rli start met advies over luchtvaartbeleid

8 januari 2019 - De Rli is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van IenW werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat e ...

Kabinetsreactie op advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

8 januari 2019 - Op donderdag 19 december 2018 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies over het versnellen van de woningbouwproductie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie zegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kernboods ...

Bijeenkomst advies Warm aanbevolen 7 februari 2019 – uitnodiging

21 december 2018 - Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’. Wat kunnen die aanbevelin ...

Werkprogramma 2019-2020 is bekend

21 december 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2019-2020 op 19 december 2018 mede namens de staatssecretaris van IenW en de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. De raad heeft de ambitie om in de ...

Aanbieding advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

13 december 2018 - Op 13 december 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Ov ...

Aankondiging presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

3 december 2018 - De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal vrijwel volledig vervangen worden door CO2-arme warmte. De gasgestookte CV-ketel en het gasfornuis zullen verdwijnen. Deze energietransitie in de gebouwde omgeving komt niet vanzelf tot s ...

Pagina's