Nieuws

37 nieuwsberichten

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

18 Juli 2016 - De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raa ...

Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments

14 Juli 2016 - Op 8 juli is het artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’ in het wetenschappelijk tijdschrift Sustainability gepubliceerd. Naar aanleiding van de Rli-adviezen ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to las ...

Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

1 Juli 2016 - Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies voor het voeren van integraal beleid voor de economische kerngebieden van Nederlan ...

Uitnodiging aanbieding advies over mainports

20 juni 2016 - De raad nodigt u uit voor de aanbieding van zijn advies over mainports op vrijdag 1 juli in Den Haag. Namens de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) en directeur-generaal Mark Frequin (Ie ...

Video’s en presentaties ‘Challenge Landschap 2070’

14 juni 2016 - De video’s en presentaties van de ontwerpbureaus en kennisinstellingen die deelnamen aan de ‘Challenge Landschap 2070’, zijn nu beschikbaar via de Rli website. Aan de hand van trends en ontwikkelingen schetsten tien deelnemende teams de dynamiek van het v ...

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

10 juni 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid. De raad zoekt in dit advies naar het antwoord op de vraag welk beleid het volgend kabinet voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol moet maken. In hoeverre is de Nederlandse econo ...

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

10 juni 2016 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de tweede zittingsperiode van de Rli ...

Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

30 mei 2016 - In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een samenwerkingstraject van verschillende adviesraden, waarin in beeld wordt gebracht hoe het ...

Aanpak van advies over de toekomst van het landschap

26 april 2016 - Op 7 april 2016 vond de Challenge Landschap 2070 plaats. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap ...

Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

26 april 2016 - De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale ontwikkelingen. Centraal in de publicatie staat de vraag: Vraagt de toekomsti ...

Pagina's