Nieuws

37 nieuwsberichten

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

nieuws
18 juli 2016 - De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het .....

Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments

nieuws
14 juli 2016 - Op 8 juli is het artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’ in het wetenschappelijk tijdschrift Sustainability gepubliceerd. .....

Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

nieuws
1 juli 2016 - Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies .....

Uitnodiging aanbieding advies over mainports

nieuws
20 juni 2016 - De raad nodigt u uit voor de aanbieding van zijn advies over mainports op vrijdag 1 juli in Den Haag. Namens de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen .....

Video’s en presentaties ‘Challenge Landschap 2070’

nieuws
14 juni 2016 - De video’s en presentaties van de ontwerpbureaus en kennisinstellingen die deelnamen aan de ‘Challenge Landschap 2070’, zijn nu beschikbaar via de Rli website.

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

nieuws
10 juni 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
10 juni 2016 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de .....

Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

nieuws
30 mei 2016 - In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een .....

Aanpak van advies over de toekomst van het landschap

nieuws
26 april 2016 - Op 7 april 2016 vond de Challenge Landschap 2070 plaats. Drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw presenteerden hun visie op welke .....

Aankondiging publicatie ‘Mainports’ juni 2016

nieuws
26 april 2016 - De raad verwacht zijn publicatie over mainports eind juni uit te brengen. De positie van de Nederlandse mainports is niet meer vanzelfsprekend door diverse nationale en mondiale .....