Nieuws

61 nieuwsberichten

Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

nieuws
17 augustus 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. Het advies wordt aangeboden aan de ministers BZK en .....

Derde zittingsperiode 2020-2024 Rli officieel van start

nieuws
1 augustus 2020 - Maak kennis met de raadsleden en drie junior-raadsleden, die de raad heeft aangesteld.

Advies over bodemdaling

nieuws
30 juli 2020 - Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden. Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten van bodemdaling tegen te gaan .....

Bijeenkomst: CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

nieuws
28 juli 2020 - Uitnodiging voor de bijeenkomst op 3 september 2020 georganiseerd door Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad), Rli en de Nederlandse Ambassade in België

Rli heeft advies ‘Groen uit de crisis’ uitgebracht

nieuws
10 juli 2020 - Op 10 juli heeft de raad zijn advies aangeboden aan de ministers en staatssecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Inzichten Week van verbindend verduurzamen samengevat in digitaal magazine

nieuws
7 juli 2020 - Het magazine bevat de verslagen van de themasessies en het webinar, links naar de inleidingen, de keynote, cartoons, een podcast, achtergrondrapporten, filmpjes en meer.

Rli brengt op 10 juli advies uit over herstelbeleid na coronacrisis: ‘Groen uit de crisis’

nieuws
7 juli 2020 - Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een .....

Advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ uitgebracht

nieuws
1 juli 2020 - Op 1 juli bracht de Rli zijn advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor. Het advies is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW).

Advies over de vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’ uitgebracht

nieuws
29 juni 2020 - Op 29 juni 2020 werd het advies aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

nieuws
26 juni 2020 - De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode .....