Nieuws

321 nieuwsberichten

Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

16 mei 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van ...

Aanbieding advies "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid"

8 mei 2013 - Op 16 mei 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid'. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken neemt het advies tijdens deze bijeenkomst in ontvangst. In zijn advies ge ...

Ruimte voor duurzame landbouw

20 maart 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden in een versnelde verduurzaming en voortgaande in ...

Rli start met advies over Governance Schipholregio

28 februari 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH) is er behoefte ...

Aanbieding advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

28 februari 2013 - Op 20 maart 2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’. In zijn advies schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet volgens de raad gevonden worden ...

De halalwoning als probleem? Over het maken van problemen als tijdverdrijf

11 februari 2013 - De halalwoning als probleem? Ingezonden artikel van Pieter Hooimeijer en Vincent Smit in het Parool van 7 feb. 2013. De Tweede Kamer praat binnenkort over de zogenoemde halalwoning, een woning waarin is tegemoetgekomen aan de woonwensen van moslims. Zulke ...

De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

10 januari 2013 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. TNO heeft in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infra ...

Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

10 januari 2013 - De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een specifieke categorie bedrijven, de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s ...

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

18 december 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen perspectief. Het bevorderen van burgerbetrokkenheid en vermaatschappelijking ...

Toekomst van de stad- discussieavond in Pakhuis de Zwijger

18 december 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten schrijven ter voorbereiding van het komende advies ‘Toekomst van de stad‘, we ...

Pagina's