Nieuws

316 nieuwsberichten

De halalwoning als probleem? Over het maken van problemen als tijdverdrijf

11 februari 2013 - De halalwoning als probleem? Ingezonden artikel van Pieter Hooimeijer en Vincent Smit in het Parool van 7 feb. 2013. De Tweede Kamer praat binnenkort over de zogenoemde halalwoning, een woning waarin is tegemoetgekomen aan de woonwensen van moslims. Zulke ...

De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

10 januari 2013 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. TNO heeft in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infra ...

Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

10 januari 2013 - De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een specifieke categorie bedrijven, de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s ...

Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

18 december 2012 - Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen perspectief. Het bevorderen van burgerbetrokkenheid en vermaatschappelijking ...

Toekomst van de stad- discussieavond in Pakhuis de Zwijger

18 december 2012 - Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten schrijven ter voorbereiding van het komende advies ‘Toekomst van de stad‘, we ...

Vermaatschappelijking in het fysieke domein

22 november 2012 - In opdracht van de Rli heeft Bart Swanenvleugel het essay 'Vermaatschappelijking in het fysieke domein' geschreven. Dit essay levert een bijdrage aan het advies over vermaatschappelijking getiteld ‘Loslaten in vertrouwen’ van de Raad voor het op ...

Toekomst stad: Uitnodiging discussie Pakhuis de Zwijger

22 november 2012 - Op 10 december organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Rli de discussie 'De toekomst van de Stad'. Pakhuis de Zwijger en de Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur brengen in dit programma de praktijk en de theorie van de stad ...

Co Verdaas staatssecretaris Landbouw in nieuw kabinet

8 november 2012 - Co Verdaas is sinds 5 november 2012 staatssecretaris Economische Zaken. Verdaas wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij heeft afscheid genomen als lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Staatssecretaris Ve ...

Achtergrondrapporten advies ‘Natuur en landschap’

6 november 2012 - Ter voorbereiding van het advies ‘Natuur en landschap’ heeft de raad een aantal kennisvragen uitgezet met als doel bestaande kennis bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. De vragen hebben betrekking op het natuurbeheer zelf, de maatschappelijke c ...

Conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’

12 oktober 2012 - Op 11 oktober 2012 vond de conferentie ‘ Keep moving, towards sustainable mobility ’ plaats in de haven van Rotterdam. Samen met het Europese netwerk van adviesraden voor duurzame ontwikkeling (EEAC) organiseerde de raad deze conferentie over duurzame mob ...

Pagina's