Nieuws

316 nieuwsberichten

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

13 Juli 2012 - De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt.  mr. H. M. (Henry) Meijdam (voorzitter) De heer Meijdam wordt de eerste voorzitter van de Rli. Henry Meijdam is al jarenlang ac ...

Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

21 juni 2012 - Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de bewindslieden van het ministerie van EL&I gereageerd op het advies. In de re ...

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 juni 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility ’ plaats in Rotterdam aan boord van ss Rotterdam, het voormalige schip van de Holland-Amerika Lijn. Samen met het Europese netwerk van adviesraden voor duurzame ontwikkelin ...

De mens centraal? Verslag aanbieding publicatie aan Louise Fresco

11 juni 2012 - Het verslag van het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ van RVZ, RDA en Rli staat nu op de website. Prof. dr. Louise Fresco nam de essyabundel in april jl. in ontvangst. De vraag “Mo ...

Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

11 juni 2012 - De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van ...

Nieuw logo Rli

11 juni 2012 - De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instell ...

Uitnodiging presentatie publicatie 'De mens centraal'

21 maart 2012 - Op 5 april 2012 presenteren de RVZ, RDA en Rli het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’.  Het signalement (essaybundel) wordt aangeboden aan prof. dr. Louise Fresco, van 13.30-16.30 u ...

Meijdam wordt eerste voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

16 maart 2012 - Het kabinet stemt in met de voordracht de heer mr. H. M. Meijdam te benoemen tot eerste voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli is het nieuw ingestelde adviescollege van regering en parlement voor het gehele fysieke dom ...

Logistieke concepten in 2040: waar denkt u aan?

28 februari 2012 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de raad uw inbreng. De voorbereidingen voor dit advies zijn in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. De raad probeert antwoord te krijgen op de ...

Invitation to join LinkedIn Group on sustainable mobility

28 februari 2012 - RLI and EEAC started a LinkedIn Group on sustainable mobility in the run-up to the conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’. Our aim is to initiate and facilitate prickling and substantive discussions about sustainable mobility, share releva ...

Pagina's