Nieuws

433 nieuwsberichten

Advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

nieuws
10 februari 2021 - Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Advies Digitaal duurzaam

nieuws
9 februari 2021 - Op 9 februari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Digitaal duurzaam' uit. Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend en dit heeft grote .....

Rli brengt op 9 februari advies uit over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving

nieuws
2 februari 2021 - Digitalisering verandert onze samenleving ingrijpend, met grote gevolgen voor de duurzaamheid.

Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

nieuws
2 februari 2021 - De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd.

Rli start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

nieuws
25 januari 2021 - De Rli is gestart met een advies over de plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen en moeten woningcorporaties in de komende .....

Advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

nieuws
25 januari 2021 - Op 25 januari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' uit.

Uitnodiging online bijeenkomst advies over waterstofbeleid

nieuws
12 januari 2021 - Op 25 januari 2021 van 15.00-17.00 uur biedt de Rli tijdens een online bijeenkomst zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ aan minister Bas van 't Wout van EZK .....

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Rli start met advies over natuurbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd .....

De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

nieuws
14 december 2020 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....