Nieuws

37 nieuwsberichten

Jaarverslag 2015

26 april 2016 - Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte publicaties van de Rli in 2015 met een korte beschrijving van de werkwijze en toelichtingen op de publicaties aangevuld met een paragraaf over de doorwerking. De raad heeft in 2015 vijf adviezen, een ...

Advies over circulaire economie in een notendop

24 maart 2016 - In een handzame folder wordt het advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ kort toegelicht. Tekeningen leggen het begrip circulaire economie uit aan de hand van de circulaire keten van de functie vervoer met een auto en laten zien hoe de kete ...

Overwegingen bij het voorontwerp voor klimaatwet van de Tweede Kamerleden Klaver en Samsom

1 maart 2016 - De raad heeft op verzoek van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA), commentaar gegeven op hun voorontwerp voor een klimaatwet. De raad legde daarvoor het voorontwerp naast de analyse en aanbevelingen uit zijn recent uitgebrachte advies ...

Werving nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

19 februari 2016 - De minister van Infrastructuur en Milieu is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de tweede zittingstermijn (2016-2020). Bent u betrokken bij een of meerdere adviesvelden van de raad, kunt u snel ...

Jan Jaap de Graeff nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

12 februari 2016 - Vandaag heeft de ministerraad besloten de heer ir. Jan Jaap de Graeff voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de tweede zittingsperiode (2016-2020) van de raad. Sinds de instelling van de ...

Input hoorzitting EESC over Europese circulaire economie pakket

8 februari 2016 - Circulaire economie: De European Economic Social Committee (EESC) heeft op 28 januari 2016 een hoorzitting ‘Making the circular economy happen’ gehouden. Er werd reactie gevraagd op het circulaire economie pakket dat door de Europese Commissie op 2 decemb ...

Afscheid Henry Meijdam als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

29 januari 2016 - Henry Meijdam nam op 28 januari 2016 afscheid als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) met het symposium ‘Ruimte tussen Rijk en regio’. Elf jaar lang was hij het gezicht van achtereenvolgens de VROM-raad en de Rli. Als voorz ...

Pagina's