Nieuws

36 nieuwsberichten

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

nieuws
4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op .....

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

nieuws
15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren .....

De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

nieuws
15 februari 2019 - Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, .....

Bijeenkomst over advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ 7 februari 2019

nieuws
15 februari 2019 - Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst om de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. .....

De Rli start met advies over luchtvaartbeleid

nieuws
8 januari 2019 - De Rli is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van IenW werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de .....

Kabinetsreactie op advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

nieuws
8 januari 2019 - Op donderdag 19 december 2018 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies over het versnellen van de woningbouwproductie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie .....