Nieuws

325 nieuwsberichten

Verslag aanbieding studie ‘Over belangen, beleid en burgers'

27 september 2011 - Het verslag van het minisymposium  (pdf, 500 Kb) in mei 2011 over de studie 'Over belangen, beleid en burgers' is beschikbaar op de website. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft, als afronding van zijn raadsperiode, tijdens een minisymposium ...

Een zee van mogelijkheden

26 september 2011 - Op 28 september 2011 bieden de raden het advies ‘Een zee van mogelijkheden: het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’ aan Joop Atsma, staatssecretaris I&M, aan. Het advies richt zich op een duurzaam gebruik van de Noordzee. De ...

Tijd voor waterveiligheid

16 september 2011 - Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorber ...

Tijd voor waterveiligheid

15 september 2011 - Op 15 september 2011 brengen de raden advies uit over een strategie voor overstromingsrisicobeheersing. Het advies ‘Tijd voor waterveiligheid’ zal tijdens een minisymposium worden aangeboden aan Chris Kuijpers, DG Ruimte en Water, van het Ministerie van I ...

Uitnodiging presentatie advies‘Tijd voor waterveiligheid’

30 augustus 2011 - Uitnodiging voor presentatie van advies 'Tijd voor waterveiligheid’ aan de directeur-generaal Ruimte en Water (Ministerie I&M). De aanbieding vindt plaats tijdens een minisymposium op 15 september 2011 in Paviljoen de Witte in Scheveningen van 15 ...

Aankondiging aanbieding advies "Een Zee van mogelijkheden"

25 Juli 2011 - Het advies "Een Zee van mogelijkheden" zal op 28 september '11 tijdens de directeurenconferentie van het IDON aan staatssecretaris Atsma, van het Ministerie van I&M, worden aangeboden door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur ...

Kabinetsreactie op briefadvies over EuropeesLandbouwbeleid (GLB)

18 Juli 2011 - Op 13 juli 2011 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ verzonden aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat in op de analyse en constateringen van het advies. “Het kabi ...

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

7 Juli 2011 - Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ In het advies ...

Open deuren, dichte deuren

16 juni 2011 - Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht. In dit advies signaleren de raden dat huishoudens met een middeninkomen het moeilijk hebben op de woningmarkt, omdat he ...

Mariene strategie

16 juni 2011 - In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie. De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De raden vinden dat het Rijk de Europese aandacht die er met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is voor een gezond mari ...

Pagina's