Nieuws

320 nieuwsberichten

Aankondiging aanbieding advies "Een Zee van mogelijkheden"

25 Juli 2011 - Het advies "Een Zee van mogelijkheden" zal op 28 september '11 tijdens de directeurenconferentie van het IDON aan staatssecretaris Atsma, van het Ministerie van I&M, worden aangeboden door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur ...

Kabinetsreactie op briefadvies over EuropeesLandbouwbeleid (GLB)

18 Juli 2011 - Op 13 juli 2011 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ verzonden aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat in op de analyse en constateringen van het advies. “Het kabi ...

Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid

7 Juli 2011 - Verslag presentatie briefadvies over Europees landbouw beleid Op 7 juni 2011 presenteerden de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het briefadvies ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw’ In het advies ...

Open deuren, dichte deuren

16 juni 2011 - Op 16 juni 2011 hebben de raden het advies 'Open deuren, dichte deuren. Middeninkomensgroepen op de woningmarkt' uitgebracht. In dit advies signaleren de raden dat huishoudens met een middeninkomen het moeilijk hebben op de woningmarkt, omdat he ...

Mariene strategie

16 juni 2011 - In september komen de raden met een advies over Mariene Strategie. De Noordzee is van grote maatschappelijke betekenis voor Nederland. De raden vinden dat het Rijk de Europese aandacht die er met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is voor een gezond mari ...

Intelligent versnellen van de duurzame energietransitie

16 juni 2011 - In september brengen de raden advies uit over de transitie naar een duurzame energiehuishouding De raden richten zich in dit advies op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding intelligent versneld kan worden, om klimaatambities voor ...

Briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid

8 juni 2011 - Op 8 juni 2011 hebben de raden een briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid uitgebracht. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie van nation ...

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

7 juni 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht. Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw ...

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

7 juni 2011 - Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt. In dit advies signaleren de raden dat het middensegment op de woningmarkt vrijwel ontbreekt. Problemen liggen op het vlak van toegankelijkheid en betaalb ...

Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

5 juni 2011 - Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over ‘Ruimtelijke kwaliteit in de regio’. Directe aanleiding voor dit congres vormde en ...

Pagina's