Nieuws

551 nieuwsberichten

Bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ toekomstbeeld voor de verpleeghuiszorg - 29 augustus 2016

9 September 2016 - In de bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ van het programma ‘Waardigheid en trots’ schetsen een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief op de verpleeghuiszorg. De bundel bevat bijdragen van ca. 20 aansprekende personen en partijen die elk vanuit hun eigen invalshoek ingaan op de toekomst van de verpleeghuiszorg. Het advies ‘Langer zelfstandig’ van de Raad voor de leefomgeving en…

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in nieuwe samenstelling bijeen, bekijk filmpjes raadsleden

9 September 2016 - Op 1 en 2 september kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling bijeen.

Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel van start - Maak kennis met de raadsleden

1 August 2016 - De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden van de raad: ir. M.(Marjolein) Demmers MBA prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer prof. mr. N…

Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

21 July 2016 - Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ uit. Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven en doet verschillende aanbevelingen hoe deze kunnen worden bereikt.

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

18 July 2016 - De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raad zal de aanbevelingen uit deze evaluatie als input gaan gebruiken voor de start van de nieuwe raadsperiode.

Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments

14 July 2016 - Op 8 juli is het artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments’ in het wetenschappelijk tijdschrift Sustainability gepubliceerd. Naar aanleiding van de Rli-adviezen ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ en ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ hebben Rob van der Heijden, Frank Witlox, Marjolein Demmers en Nicole van Buren dit…

Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

1 July 2016 - Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies voor het voeren van integraal beleid voor de economische kerngebieden van Nederland om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat te versterken. Dit betekent dat toekomstig overheidsbeleid en overheidsinvesteringen met…

Uitnodiging aanbieding advies over mainports

20 June 2016 - De raad nodigt u uit voor de aanbieding van zijn advies over mainports op vrijdag 1 juli in Den Haag. Namens de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu nemen secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) en directeur-generaal Mark Frequin (IenM) het advies in ontvangst en geven hun eerste reactie.

Video’s en presentaties ‘Challenge Landschap 2070’

14 June 2016 - De video’s en presentaties van de ontwerpbureaus en kennisinstellingen die deelnamen aan de ‘Challenge Landschap 2070’, zijn nu beschikbaar via de Rli website.

Aankondiging presentatie advies over mainports op 1 juli 2016

10 June 2016 - Op 1 juli 2016 brengt de raad zijn advies uit over mainportbeleid.