Nieuws

433 nieuwsberichten

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

nieuws
9 oktober 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe .....

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

nieuws
7 oktober 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de .....

Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

nieuws
7 oktober 2013 - Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde .....

Rli-werkprogramma 2014-2015

nieuws
1 oktober 2013 - Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

nieuws
13 september 2013 - Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale .....

Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

nieuws
11 september 2013 - Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van .....

Kabinetsreactie op het advies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven’

nieuws
5 september 2013 - De kabinetsreactie op het Rli-advies 'Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht' en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 'Veiligheid bij .....

Oproep: Student duurzaamheid of logistiek? Geef je op als social media reporter en twitter op 8 oktober mee over circulaire economie en logistiek!

nieuws
2 september 2013 - De raad zoekt studenten die als social media reporter verslag willen doen van het symposium via hun eigen favoriete social media kanaal en op het symposium mee willen twitteren. .....

Aankondiging: Presentatie advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’, 8 oktober

nieuws
2 september 2013 - Op 8 oktober 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van .....

Aankondiging: publicatie advies over governance in de Schipholregio, 13 september

nieuws
2 september 2013 - Op 13 september 2013 publiceert de Rli zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de .....