Nieuws

420 nieuwsberichten

De Rli verhuist

nieuws
19 juli 2013 - Op 5 augustus 2013 verhuist de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur naar: Oranjebuitensingel 6Den Haag De overige contactgegevens blijven ongewijzigd: Postbus 209062500 EX .....

Achtergrondstudies advies Duurzame gedragspatronen

nieuws
18 juli 2013 - Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen heeft de Rli twee onderzoeken uit laten voeren door ECN en Duneworks: Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een .....

Verduurzaming grondgebonden landbouw

nieuws
4 juli 2013 - De raad is gestart met het advies ‘Verduurzaming grondgebonden landbouw’. Dit advies is een vervolg op het op het advies ‘Het Europees landbouwbeleid als .....

Rli start met advies Wonen en zorg

nieuws
2 juli 2013 - De raad is gestart met het advies 'Wonen en zorg'. Op verzoek van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) brengt de raad advies uit over de gevolgen van de voorgenomen .....

Aanvulling werkprogramma 2013-2014 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

nieuws
25 juni 2013 - Minister Schultz (IenM) informeert de Tweede Kamer in een brief over de aanvulling van het werkprogramma 2013-2014 van de Rli.

Geassocieerde leden Rli bekend

nieuws
17 juni 2013 - De raadsleden worden in hun werk ondersteund door een groep geassocieerde leden. Uit deze expertgroep kan de raad leden toevoegen aan de raadscommissie die het advies voorbereidt. .....

Briefadvies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht’

nieuws
17 juni 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden .....

Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

nieuws
13 juni 2013 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is .....

Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

nieuws
23 mei 2013 - Het kabinet stemt in met de voordracht Annemieke Nijhof te benoemen tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

nieuws
16 mei 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende .....