Nieuws

538 nieuwsberichten

Energieadvies 2050 – Video impressie eerste consultatiebijeenkomst 24 maart 2015

16 April 2015 - De eerste consultatiebijeenkomst om ideeën en visies te vernemen voor het ‘Energieadvies 2050’ heeft op 24 maart plaatsgevonden. De compilatievideo van deze middag staat nu online. Vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties, (lokale) energieorganisaties, kennisveld, bedrijfsleven en Ngo’s gingen met elkaar en de raad in gesprek over de transitie naar een volledig duurzame…

Video's van de presentaties van de sprekers conferentie Connecting the Dots nu online

10 April 2015 - De video's van de presentaties van de sprekers op de conferentie 'Connecting the dots' staan nu online. De sprekers Dr. André Kuipers (European Space Agency), Prof. Carlota Perez (London School of Economics), Prof. Jaap Seidell (VU Amsterdam) en Bryant Walker Smith (University of South-Carolina) gaven tijdens de conferentie op 30 januari 2015 hun visie op technologische innovaties…

Kabinetsreactie op advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’

16 March 2015 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 13 maart 2015 een reactie op de adviezen van de Rli en het College van Rijksadviseurs (CRa).

Energieadvies 2050: Kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

9 March 2015 - Rli start open consultatie rond adviesaanvraag over energievoorziening op lange termijn. Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een verkenning gestart die na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden…

Lancering en overdracht van 'De GedragsToets 2.0'

4 March 2015 - Op 4 maart 2015 heeft de Rli de vernieuwde versie van ‘De GedragsToets' gelanceerd en de toets officieel overgedragen aan het Behavioural Insights Netwerk Nederland, een netwerk waarbij alle ministeries zijn aangesloten. Marjolijn Demmers, Rli-raadslid, overhandigde de toets aan Guido Biessen (Loco Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken).

Uitnodiging lancering vernieuwde versie van De GedragsToets

3 March 2015 - Op 4 maart 2015 lanceert de Rli de verbeterde versie van de ‘De GedragsToets' en draagt de raad de toets officieel over aan het Behavioural Insights Netwerk Nederland, een netwerk waarbij alle ministeries zijn aangesloten. Een jaar geleden, heeft de Rli het advies ‘Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis’ en de bijbehorende GedragsToets gepresenteerd en aangeboden aan de…

Advies Woonbehoefte -aankondiging

5 February 2015 - In het tweede kwartaal brengt de raad zijn advies ‘Woonbehoefte’ uit. De inschattingen van de toekomstige woningbehoefte spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de monitoring van het woningbouwbeleid van het Rijk. Deze inschattingen zijn met grote onzekerheden omgeven. Culturele en economische trends, veranderende motieven om te verhuizen en internationale migratiestromen beïnvloeden…

Eerste digitale magazine - Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving

3 February 2015 - Op 30 januari 2015 heeft de raad de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Connecting the dots’ in Utrecht. Het is de eerste keer dat de raad een publicatie alleen digitaal aanbiedt en geen gedrukt rapport uitbrengt. Daarnaast is het ook de eerste keer dat de raad een verkorte versie in de vorm van een digitaal magazine uitbrengt.…

Volg de conferentie ‘Connecting the Dots’ vrijdag 30 januari online en discussieer mee!

23 January 2015 - Volg 'Connecting the dots' online! De conferentie ‘Connecting the Dots: Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings’ is op 30 januari ook online te volgen. De raad nodigt deelnemers –live en online-  uit om kritisch mee te denken over de betekenis van nieuwe technologieën voor onze leefomgeving. Hoe gaan we de wisselwerking tussen technologie en onszelf verder…

Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving (update)

23 January 2015 - Op 23 januari heeft de raad zijn publicatie ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ gepubliceerd. Drones, 4D-printen, synthetische biologie, kunstmatige intelligentie: het zijn enkele voorbeelden van technologische innovaties op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen die onze leefomgeving gaan veranderen. De technologieën volgen elkaar steeds…