Nieuws

510 nieuwsberichten

Internationale verkenning 2014 – Signalen: opkomende vraagstukken uit het internationale veld

nieuws
21 mei 2014 - Het Rli-secretariaat heeft een internationale verkenning uitgevoerd ter voorbereiding op het komende werkprogramma. Deze verkenning bevat een selectie van signalen uit de .....

Start advies ‘Tussen Brussel en de burger’

nieuws
21 mei 2014 - De raad is gestart met het advies 'Tussen Brussel en de burger'. Nederland is steeds meer onderdeel van Europa, zowel economisch als beleidsmatig. Nederlandse ministers, .....

Rli-advies centraal in debat over ruimte en landbouw #4 Jaar van de Ruimte 2015

nieuws
21 mei 2014 - Niels Koeman, raadslid, schetst de ruimtelijke opgave voor landbouw aan de hand van het advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ in het debat over ruimte en landbouw ‘Ruimte .....

Pieter Hooimeijer spreekt op TNO-congres Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en welzijn in de wijk, 18 juni 2014

nieuws
21 mei 2014 - Pieter Hooimeijer, raadslid, geeft op het congres over extramuralisering een toelichting op het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Het .....

Jaarverslag 2013

nieuws
21 mei 2014 - Het jaarverslag 2013 beslaat het eerste volledige jaar van de Rli. De raad geeft in dit verslag een beschrijving van zijn werkwijze en een overzicht van de adviezen die in 2013 .....

Presentatie adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

nieuws
23 april 2014 - Op 23 april 2014 heeft de raad de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' .....

Aankondiging presentatie adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’

nieuws
8 april 2014 - Op 23 april 2014 biedt de Rli de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aan .....

Advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’

nieuws
8 april 2014 - De raad werkt aan het advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’. In dit advies gaat de raad op zoek naar de grondslagen voor een nieuw risicobeleid door een meer fundamentele .....

Gezamenlijke nieuwsbrief strategische adviesraden

nieuws
8 april 2014 - In april 2014 verschijnt de eerste ‘Gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden’. Deze digitale coproductie van 12 adviesraden, biedt u in een handzaam overzicht actuele informatie .....

Mogen overheden gedrag van mensen wel beïnvloeden?

nieuws
1 april 2014 - Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) recenseert in zijn blog het advies 'Doen en laten' en het advies 'De verleiding weerstaan' van de Raad voor Maatschappelijke .....