Nieuws

439 nieuwsberichten

Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

nieuws
2 februari 2021 - De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd.

Rli start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

nieuws
25 januari 2021 - De Rli is gestart met een advies over de plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen en moeten woningcorporaties in de komende .....

Advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

nieuws
25 januari 2021 - Op 25 januari 2021 bracht de Rli zijn advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' uit.

Uitnodiging online bijeenkomst advies over waterstofbeleid

nieuws
12 januari 2021 - Op 25 januari 2021 van 15.00-17.00 uur biedt de Rli tijdens een online bijeenkomst zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ aan minister Bas van 't Wout van EZK .....

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Rli start met advies over natuurbeleid

nieuws
5 januari 2021 - Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd .....

De Rli is gestart met advies Sturen op ruimte

nieuws
14 december 2020 - Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Bieden de nieuwe nationale kaders van .....

De Rli is gestart met advies ‘Perspectieven landbouwers’

nieuws
14 december 2020 - Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een duurzame landbouw. Wat is nodig vanuit de verschillende schakels in de keten om economische .....

Werkprogramma 2021-2022 is vastgesteld

nieuws
7 december 2020 - Programmering van de onderwerpen voor de periode 2021-2022

Essay over circulaire bouweconomie

nieuws
30 november 2020 - Het essay ‘The digital potential in creating a circular construction economy' ter voorbereiding van het advies over digitalisering en de transitie naar een duurzame .....