Nieuws

551 nieuwsberichten

Rli brengt advies uit over beleidsaanpak Kaderrichtlijn Water

20 April 2023 - Op 11 mei 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed water goed geregeld’ uit.

Rli start advies over klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening

20 April 2023 - Welk ruimtelijk ordeningsbeleid is nodig om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zowel op de korte als op de langere termijn?

EEAC Webinar Series on Sustainable Finance

19 April 2023 - On the 3rd and the 10th of May, the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) together with the Belgium Federal Council for Sustainable Development (FRDO-CFDD), the Rli and the German Council for Sustainable Development (RNE) are organising two high-level expert webinars on sustainable finance.

Bijeenkomst ‘Elke regio telt!’ op 27 maart gemist?

13 April 2023 - Heeft u de bijeenkomst over het advies ’Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s.’ op 27 maart 2023 in Veenhuizen gemist? Wilt u de hoogtepunten van deze middag terugzien?

Kabinetsreactie op advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

12 April 2023 - Op 20 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ naar de Tweede Kamer.

Kabinetsreactie op advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

12 April 2023 - Op 9 december 2022 stuurde de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’ naar de Tweede Kamer.

Kabinetsreactie op advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

3 April 2023 - Op 24 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ naar de Tweede Kamer.

Jaarverslag 2022 nu online

30 March 2023 - Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking

Rli start advies 'Van wegwerpmaatschappij naar duurzame en circulaire productie en consumptie'

29 March 2023 - Hoe kan Nederland, met gebruikmaking van Europese regelgeving, een omslag bewerkstelligen van wegwerpmaatschappij naar de productie en het gebruik van duurzame en circulaire consumptiegoederen? Welke interventies zijn daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli is gestart.

Kabinetsreactie op advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

29 March 2023 - Op 20 maart 2023 stuurde minister Sigrid Kaag van Financiën de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ naar de Tweede Kamer.