Nieuws

505 nieuwsberichten

Jaarconferentie European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)

nieuws
28 november 2013 - Op vrijdag 18 oktober vond de 21ste jaarconferentie plaats van het netwerk van European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Verraste vorig jaar de .....

Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

nieuws
13 november 2013 - De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris .....

Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

nieuws
31 oktober 2013 - Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische .....

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

nieuws
30 oktober 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli .....

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

nieuws
9 oktober 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe .....

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

nieuws
7 oktober 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de .....

Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

nieuws
7 oktober 2013 - Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde .....

Rli-werkprogramma 2014-2015

nieuws
1 oktober 2013 - Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

nieuws
13 september 2013 - Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale .....

Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

nieuws
11 september 2013 - Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van .....