Nieuws

553 nieuwsberichten

Advies ‘Een zee van mogelijkheden’ uitgangspunt bij de Noordzee 2050 gebiedsagenda

1 September 2014 - Elementen uit het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ vormen het uitgangspunt voor de ‘Noordzee 2050 gebiedsagenda: denk vanuit de zee; doe dat met alle belanghebbende partijen; en maak gebruik van de kracht van de ontwikkel- of uitnodigingsplanologie. Dit schrijft minister Schultz aan Haegen in haar aanbiedingsbrief bij de gebiedsagenda aan de Tweede Kamer. De Noordzee 2050 gebiedsagenda legt…

Verslag discussie ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

1 September 2014 - Het verslag van de discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ staat on line. Op 24 juni 2014 organiseerde de raad deze discussie over de kansen en mogelijkheden van certificeringssystemen die de verduurzaming en vergroening van de agrarische sector ondersteunen samen met het Ministerie van Economische zaken (EZ).

Advies ‘De toekomst van de stad’ onderwerp van alumni-lezing Universiteit Utrecht

1 September 2014 - Het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' is onderwerp van de gelijknamige alumni-lezing van de Universiteit Utrecht, op 17 november as. in Filmmuseum en cultureel centrum EYE in Amsterdam. Spreker is Pieter Hooimeijer, lid van de Rli. Raken onze steden in de internationale concurrentie achterop?

Kabinetsreactie briefadvies Risico’s gewaardeerd

30 August 2014 - De kabinetsreactie op het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ is opgenomen in de Kamerbrief met het rapport ‘Bewust omgaan met veiligheid: rode draden - een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid’.

Publicatie advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

26 June 2014 - Op 26 juni 2014 heeft de raad zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ aangeboden aan minister Schultz en staatssecretaris Mansveld (IenM). Het advies werd samen met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’ gepresenteerd en…

Reactie staatssecretaris Mansveld (IenM) op het advies ‘Milieuschade verhalen’ in voortgangsbrief Externe Veiligheid

26 June 2014 - Staatssecretaris Mansveld (IenM) geeft haar reactie op het advies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' in de voortgangsbrief (13 juni jl.) aan de Tweede Kamer over maatregelen voor Externe Veiligheid. Het advies biedt interessante bouwstenen om de situaties waarin en de bedragen waarvoor de overheid –en uiteindelijk de…

Advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’

26 June 2014 - 'Kaders naar een circulaire toekomst' is de nieuwe titel van het adviestraject 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. De raadscommissie die het advies voorbereidt, is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen en heeft de adviesvraag aangescherpt en de titel van het advies bijgesteld.

Aanbieding advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

23 June 2014 - Op 26 juni 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’. Dit advies wordt samen aangeboden met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu neemt beide…

Kabinetsreactie op advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

4 June 2014 - Het kabinet heeft zijn reactie op het briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' verwoord in de kamerbrief 'Transitieagenda Langer zelfstandig wonen' d.d. 4 juni 2014. In deze brief gaat het kabinet in op langer zelfstandig wonen voor mensen met een behoefte aan zorg en ondersteuning, en de (voorgenomen) vervolgstappen.

Publicatie ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven’

3 June 2014 - Op 3 juni 2014 heeft de raad 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De samenleving draait met regelmaat op voor niet-verhaalbare milieuschade. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade.