Nieuws

505 nieuwsberichten

Rli start met advies Wonen en zorg

nieuws
2 juli 2013 - De raad is gestart met het advies 'Wonen en zorg'. Op verzoek van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) brengt de raad advies uit over de gevolgen van de voorgenomen .....

Aanvulling werkprogramma 2013-2014 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

nieuws
25 juni 2013 - Minister Schultz (IenM) informeert de Tweede Kamer in een brief over de aanvulling van het werkprogramma 2013-2014 van de Rli.

Geassocieerde leden Rli bekend

nieuws
17 juni 2013 - De raadsleden worden in hun werk ondersteund door een groep geassocieerde leden. Uit deze expertgroep kan de raad leden toevoegen aan de raadscommissie die het advies voorbereidt. .....

Briefadvies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht’

nieuws
17 juni 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden .....

Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

nieuws
13 juni 2013 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is .....

Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

nieuws
23 mei 2013 - Het kabinet stemt in met de voordracht Annemieke Nijhof te benoemen tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

nieuws
16 mei 2013 - In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende .....

Aanbieding advies "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid"

nieuws
8 mei 2013 - Op 16 mei 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid'. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken neemt .....

Ruimte voor duurzame landbouw

nieuws
20 maart 2013 - In zijn advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ schetst de raad de maatschappelijke dilemma’s rond de land- en tuinbouw in Nederland. De oplossing van deze dilemma's moet .....

Rli start met advies over Governance Schipholregio

nieuws
28 februari 2013 - De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de .....